Hostel Evropa

Adresa: Marka Lipovca 29

78000 Banja Luka

Tel: +387 65 228 111

email: hostelevropabl@gmail.com

http://hostelevropa.com/

Posjeduje: