Mapa

Filter od

Han Pijesak

Na starom karavanskom putu od Sarajeva koji je vodio preko Romanije bilo je na svakih desetak kilometara po jedan han za odmor, konak i svratište putnika, vojnih i trgovačkih karavana. Jedan od ovih hanova bio je i Han Pijesak, oko koga se dosta kasnije formiralo istoimeno naselje.

Han Pijesak je okružen visovima: Velikim Žepom, Javornikom, Studenom Gorom i Trešnjevcem. Ovakav položaj uslovio je zdravu planinsku klimu, a bujne četinarske i listopadne šume doprinijele su da ovo mjesto postane poznata klimatska i vazdušna banja. Sam Han-Pijesak je na nadmorskoj visini od 1180m.

Zahvaljujući ovim klimatskim pogodnostima u Han pijesku je i kralja Aleksandar Karađorđević je 1919. godine dao izgraditi Vilu ljetnjikovac koja se arhitektonski uklapala u planinski ambijent.

U Domu kulture u Han Pijesku nalazi se zavičajna galerija u kojoj se pored povremenih izložbi nalazi i zbirka starih fotografija opštine Han Pijesak, zbirka starih novinskih članaka, razglednica i predmeta iz starine.