Han Pijesak kroz istoriju

Evlija Čelebija 1664. godine na putu od Sarajeva prema Zvorniku pominje nekoliko hanova na hanpjesačkom prostoru oko kojih se kasnije formiraju manja ili veća naselja (Han Pijesak, Han Pogled, Han Mačkovac, Han Hanić). Prema vjerovanju Han Pijesak je dobio ime po stalnim žalbama majstora, graditelja hana – da im je loš pijesak za zidanje. Drugih podataka u vezi sa imenom ovog naselja nema.

Područje Han Pijeska se nalazilo na raskrsnici puta koji ga je povezivao sa Srebrenicom i dolinom Drine, drugi kraj ove raskrsnice vodio je ka Vlasenici i Zvorniku, a treći je vodio prema Sokocu, i preko Romanije ka Sarajevu.

Dolaskom Austrougarske izgrađena je i željeznička pruga prema Zavidovićima, a zatim i drum duž starog karavanskog puta. Ovo je uvećalo značaj Han Pijeska pa se postepeno oko nekadašnjeg hana počelo formirati i naselje radnika – drvosječa koje se prvi put pominje 1895. godine.

Do prvog svjetskog rata ovdje takoreći nije ni bilo naselja sem hana i nekoliko šumskih baraka na raskrsnici puta Sarajevo – Zvornik. Po završetku rata Han Pijesak okuplja i oko sebe privlači sela koja su tada bila orjentisana ka okolnim naseljima gradskog tipa.