ФОТО КОНКУРС „ФОТОГРАФИЈОМ КРОЗ СРПСКУ 2023“

Датум: петак, 20 октобра, 2023
Категорија: Новости

НАГРАЂУЈЕМО НАЈЉЕПШЕ ФОТОГРАФИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

 

ОРГАНИЗАТОР

Туристичка организација Републике Српске (ТОРС) уз подршку Министарства трговине и туризма Републике Српске (МТТ РС)

ТЕМА

Туристичке љепоте Републике Српске – Награђујемо најљепше фотографије настале на подручју Републике Српске, које приказују природне љепоте, пејзаже, село, град, занимљива мјеста, културно историјско насљеђе…

ЦИЉ КОНКУРСА

Промоција Републике Српске кроз фотографију.

ОСНОВНЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ

-На Фото конкурсу могу учествовати физичка лица старија од 15 година, из земље и иностранства, а учешће на конкурсу је бесплатно.

-На Фото конкурсу не могу учествовати запослени у ТОРС-у и МТТ РС, као ни чланови њихових породица (родитељи, супружници, дјеца).

-ТОРС и МТТ РС имају неограничено право на слободно коришћење фотографија у промотивне сврхе.

-Фотографије које на себи имају потпис аутора неће бити прихваћене. У том смислу, молимо вас да обиљежене фотографије на овај начин не шаљете.

-Фотографије које су продате другом лицу или коришћене у маркетиншке, хуманитарне или друге сврхе не могу бити дио конкурса.

-Организатор задржава право дисквалификације фотографија које не задовољавају задате критеријуме без претходног обавјештења учесника.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ФОТОГРАФИЈЕ

–Фотографије морају бити направљене искључиво на територији Републике Српске и морају одговарати теми конкурса.

-Аутори могу да конкуришу са црно-бјелим или колор фотографијама у дигиталном облику и то са максимално 4 фотографије.

-Фотографије немају ограничење по питању времена настанка.

-Мaксимална димензија дуже стране фотографије мора бити 1920 px,  у  300 dpi, у JPEG формату,  компресије 7-10, величина фотографије до 2 mb.

ПРИПРЕМА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ФОТОГРАФИЈА 

-Фотографије морају бити изворне, без интервенција у виду монтаже или графичке обраде, које мењају композицију и елементе. Није дозвољена обрада фотографија, осим основне дигиталне обраде, попут уобичајене корекције боје/контраста.

-Сви радови морају бити прописно обиљежени, тако што сваком раду аутор треба да дода своје име и презиме, назив фотографије, као и локацију фотографисања (на примјер: Петар Петровић – Слапови – Крупа на Врбасу, Бања Лука).

 ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ДОСТАВА ФОТОГРАФИЈА

-Рок за слање радова је од 23.10.2023. до 03.12.2023. године (до 23:59 сати).

-Радови се шаљу електронском поштом на адресу: fotografijomkrozsrpsku@gmail.com.

-У пољу садржаја електронске поште приликом слања фотографија ОБАВЕЗНО уписати:

  • Име и презиме аутора,
  • Мјесто и држава пребивалишта,
  • Мejл адресу,
  • Број телефона – није обавезно (за потребе обавјештавања добитника),
  • Мјесто и годину настанка фотографије.

ИЗБОР ФОТОГРАФИЈА

-Стручни жири ће изабрати најљепше фотографије у периоду од 15 дана након завршетка фото конкурса, које ће бити изложене на друштвеним мрежама ТОРС-а, гдје ће и посјетиоци моћи да их погледају и гласају за своје фаворите. Аутори најљепших фотографија биће обавјештени путем e-mail адресе коју доставе приликом пријаве.

Стручни жири ће бити у саставу:

Драган Проле, MF AUFBiH, EFIAP/d2, Република Српска, БиХ, Предсједник жирија

Васја Доберлет, MF FZS, MFIAP, Словенија, Члан жирија

Бранислав Бркић, MF FSS, MFIAP, Србија, Члан жирија

ГЛАВНЕ НАГРАДЕ

  1. Награда – признање и туристички аранжман на територији Републике Српске по жељи добитника у износу од 1000,00 КМ
  1. Награда – признање и туристички аранжман на територији Републике Српске по жељи добитника у износу од 700,00 КМ
  2. Награда – признање и туристички аранжман на територији Републике Српске по жељи добитника у износу од 500,00 КМ

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ

  1. Награда публике – туристички аранжман на територији Републике Српске по жељи добитника у износу од 300,00 КМ
  2. Најљепша фотографија из сваке од 63 општине и града Републике Српске – 63 x туристички ваучер у износу од по 100,00 КМ

АУТОРСКА ПРАВА

-Сваки учесник конкурса мора бити аутор фотографија које пријављује на конкурс.

-Организатор се обавезује да, у случају коришћења фотографија, видљиво означи аутора.

-Аутор се одриче надокнаде за репродуковање радова на сајту, публикацијама, каталозима, плакатима и другим електронским и штампаним материјалима ТОРС-а и МТТ РС, као и за репродуковање радова у другим медијима, уз јасну назнаку аутора фотографије.

-Радови достављени организатору ради учешћа на конкурсу „Фотографијом кроз Српску 2023“ се не враћају. Аутори уступају своје фотографије на коришћење у промотивне сврхе ТОРС-у и МТТ РС и одричу се права на било какву финансијску или другу накнаду.

-Организатор не сноси одговорност за евентуално копирање, неовлашћено објављивање и слично приспјелих и објављених фотографија од стране других лица.

-Све пријављене фотографије не смију садржати никакво криминално дјело/активност, нити угрожавати грађанска права и законе. Такође, не смију се кршити ауторска права, правила, нити јавна својина или право на приватност било којег трећег лица. Забрањено је додавање лого-а, логотипа, “wатермарк“-а и сличних ознака на фотографијама.

-Организатор није одговоран за све нетачне или непотпуне информације од стране учесника или могућих техничких и софтверских проблема wеб програма-апликације конкурса, као ни за могуће проблеме у случају компјутерских вируса и других неовлашћених интервенција и осталих техничких проблема.

-Организатор може користити приспјеле радове у сврху промоције Републике Српске, без плаћања накнаде, задржавајући право прилагођавања, аранжирања, измјене или обраде фотографије (у смислу припреме за објаву) без додатног одобрења или сагласности аутора.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НАГРАЂЕНИХ И ПРЕУЗИМАЊЕ НАГРАДА

-Организатор ће обавјестити награђеног учесника телефоном или мејлом који је доставио о начину и времену преузимања награде, односно пружити све остале информације од значаја за остваривање права на награду.

-Уколико награђени учесник прекрши правила конкурса, а нарочито ако се уздржи од достављања података од значаја за утврђивање идентитета приликом преузимања награде, Организатор неће извршити додјелу награде том лицу.

-Учесници су дужни да лично преузму награде. У случају да учесници нису у могућности да лично преузму награде, могуће је да је преузме особа која је овлашћена за то.

ПУБЛИЦИТЕТ 

-Уколико остваре право на награду, учесници су сагласни да се њихови подаци о личности (име и презиме и мјесто и држава пребивалишта) могу, од стране Организатора, објавити и користити у облику штампаног, звучног, фото и видео материјала, без плаћања било какве накнаде.

-Узимањем учешћа у Конкурсу, учесници прихватају правила Конкурса и исказују сагласност да Организатор има право на експлоатацију свих података послатих електронском поштом, без накнаде, без било каквих ограничења и без обавезе прибављања додатих сагласности.

ИЗМЈЕНА ПРАВИЛА

-Организатор задржава право на промјену било које од наведених правила Конкурса, без претходног обавјештавања корисника.

-Измјена правила мора бити јавно доступна у оквиру сајта ТОРС-а и МТТ РС.

ПРЕКИД КОНКУРСА

-Конкурс се може прекинути у случају више силе или непредвиђених околности о чему ће учесници бити обавјештени путем писменог обавјештења на сајту ТОРС-а и МТТ РС.

-ТОРС и МТТ РС не одговарају за евентуални прекид конкурса.

ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ

Сва питања везана за наградни фото-конкурс можете добити позивом на број: +387 51 229 720

сваког радног дана од 7:30 до 15:30 или слањем мејла на: info@visitsrpska.org .

Линкови:

https://turizamrs.org/

https://www.vladars.net/