Mapa

Filter od

Čajniče

Malo ali čudnovato Čajniče, smjestilo se na samom tjesnacu, sa jedne strane obavijeno Ciceljom, a sa druge zaštićeno i nadvijeno štitom Čivči Brda. Ispod planine teče krivudava planinska rijeka Janjina.

Nekada davno zapisao je putopisac Evlija Čelebija “ Čudno je, brdovito i tajnom skriveno Čajniče“.

Ova varošica smještena je na tromđi, koja je svojim izuzetnim geografskim položajem, bila i čest domaćin putnika namjernika iz različitih krajeva svijeta, jer im je imala za ponuditi raznovrsne turističke destinacije.

Priroda je netakunita i oslikava ambijent u kojem se pružaju mogućnosti za lov, ribolov, sportsko-rekreativni i vjerski turizam te odmor i rekreaciju