Мапа

Filter od

Рибник

Општина Рибник се налази у сјеверозападном дијелу Републике Српске и једна је од граничних и рубних општина овог дијела Републике Српске.

Рибник као насеље настао је на лијевој обали ријеке Рибник, која извире неколико километара јужно од самог насеља. Статус општине Рибник први пут добија 1918. године. У Краљевини Југославији дио је Врбаске бановине.
Задобијањем статуса општине, Рибник се почео развијати и данас има крактер стабилне и економски самоодрживе средине.

Општина Рибник се простире на површиниод 496км² и по овој карактеристици се налази на 23 мјесту по величини општина у Републици Српској. У географском погледу главни печат овоме крају дају планине Динарског појаса те ријеке Сана и Рибник.

Ријека Сана је бистра и хладна планинска ријека.Добила је име од старих Латина због своје цистоце и љековитости: “санус” што знаци здравље. Извире у Доњој Пецкој, на подруцју општине Мркоњиц и од извора па све до Кљуца је веома циста. Сану формирају три крашка врела која се на дужини од 1,5 km спајају у један ток.

http://opstinaribnik.org/?page_id=332

http://www.ribnikflyfish.com/