ТОРС је Јавна установа, основана од стране Владе Републике Српске са основним циљем промоције туристичких дестинација Републике Српске, путем домаћих и међународних сајмова туризма, туристичких берзи, манифестација, штампаног промотивног материјала, путем wеб презентације, директног контакта са медијима, сарадњу са локалним ТО, али и кроз бројне друге активности. Општи развојни циљ ТОРС-а је изградити имиџ Републике Српске као дестинације безбједне за туризам и улагања, те кроз промотивне активности се позиционирати као квалитетна дестинација за боравак туриста.