Motel Amer Pier

Stanić Rijeka bb

74 000 Doboj

Tel: +387 (0)53 206 140

e-mail: amer_pier@live.com

Web: www.amer-pier.com

Broj zvjezdica: 3

Broj kreveta: 35

Broj soba: 16

Posjeduje: Restoran, Parking, Vrt