Мотел Actros

Адреса: Ул. Дејтонска 4а

Градишка

Тел: +387 (0) 51 891 647

email: info@actros-pizzeria.com

web: https://www.facebook.com/MotelPizzeriaActros

Број звјездица: 3

Број кревета: 24

Број соба: 8

Посједује: