Navigacija

Mapa

Filter od

Lopare

 

Lopare su smještene su u živopisnom krajoliku, gdje planina Majevica prelazi sa svojih visova ka ravnici, Semberiji i Posavini.

Kroz istoriju, prvi podaci o Loparama javljaju se u drugoj polovini 18. vijeka, gdje je opisano kao mjesto za konak trgovačkih i drugih karavana. Lopare su dugo bile naselje drumskog tipa, sa dugom glavnom, prolaznom ulicom i malim, često slijepim, uličicama koje se odvajaju od ove glavne.

Imajući u vidu položaj u ekološki zdravoj sredini, Lopare imaju mogućnosti da postanu značajno privredno, zdravstveno i turističko središte ovog dijela Republike Srpske.

Ponos ovog kraja je voćarstvo, što će u eri očuvanja životne sredine i proizvodnji zdrave hrane imati odlučujuće mjesto.