Hostel Polako

Adresa: Vožd Karađorđa 7

89101 Trebinje

Tel: +38766380722

email: hostelpolako@gmail.com

web: http://hostelpolakotrebinje.com/

Posjeduje: