Modriča kroz istoriju

Tokom arheolosških istraživanja, u dolini rijeke Bosne,  pronađeni su tragovi paistorijskih ljudi na brojnim nalazištima ( Gradina i Dugo polje).

Prema sadašnjim arheološkim podacima, najstariji farmeri u opštini postojali su u srednjem i kasnom neolitskom periodu

Mnogo kasnije (pre 4500 godina), temelji prvog naselja postavljeni su na brdu Dobor.

Ime Modriča se prvi put koristilo 1244. godine u Povelji mađarskog kralja Bele IV.