Мотел New Sanatron

Адреса: Кулска обала 2

Нови Град

Тел: +387 (0) 52 751 335

email: info@newsanatron.com

web: https://www.facebook.com/motelandrestaurant/

Број звјездица: 2

Број кревета: 16

Број соба: 10

Посједује: