Šumarska kuća ” Ognjište ”, Jahorina

Adresa: Miloša Crnjanskog 15

Poljice

71423 Jahorina

Tel.: +387 57 272-250

e-mail: sk.ognjiste@sumers.org

web: http://www.ognjiste.sumers.org/pocetna.html

Posjeduje: