Motel Majna

Kninska ulica 40

74480 Modriča

E-mail: info@majna.ba

Tel: +387 53 / 822 000

Posjeduje: