Motel Kobilj

Od Zmijanja Rajka 72

78 000 Banja Luka

Tel: +387(0)51 961 866

e-mail: motelkobilj@gmail.com

web: www.motelkobilj.com

Posjeduje: