Motel Jagodić

Motel Jagodić

Novo Goražde

Tel: +387 58/ 483 310

Fax: +387 58/ 430 180

e-mail: motel.jagodic@yahoo.com

web:  www.jagodicmotel.com

Posjeduje: