Hotel St.Georgije

Krajiških brigada 2

78 000 Banja Luka

Tel: +387(0)51 219 992

e-mail: recepcija@hotelstgeorgije.com

web: www.hotelstgeorgie.com

Posjeduje: