Hotel Platani 2

Cvijetni trg

Riste i Bete Vukanović 1

89 101 Trebinje

Tel: +387 (0)59 274 050

e-mail: hotel.platani@gmail.com

web: www.hotel-platani-trebinje.com

Posjeduje: