Hotel Leotar

Luke Vukalovića 1

89 101 Trebinje

Tel: +387 0(59) 261 086

e-mail: hotelleotar.marketing@paleol.net

web: www.hotelleotar.com

Posjeduje: