Хотел Оних

Адреса: Светог Саве 58

Брод

Тел: +387 (0) 53 511 111

+387 (0) 65 468 412

web: https://www.facebook.com/hotelonixbrod/

Број звјездица: 4

Број кревета: 41

Број соба: 22

Посједује:

Хотел Оних | Туристичка организација Републике Српске

Хотел Оних

Датум: понедељак, 6 јула, 2020
Категорија: Хотел

Адреса: Светог Саве 58

Брод

Тел: +387 (0) 53 511 111

+387 (0) 65 468 412

web: https://www.facebook.com/hotelonixbrod/