Hotel Bergkranc

Adresa: Srpskih ratnika do 143

Pale

Tel: +387 (0) 57/ 931 – 506

+387 (0) 65/ 675 – 403

email: bogdan.trifunovic@bergkranc.com

web: www.bergkranc.com

Broj zvjezdica: 3

Broj kreveta: 58

Broj soba: 27

Posjeduje:

Hotel Bergkranc | Turistička organizacija Republike Srpske

Hotel Bergkranc

Datum: ponedeljak, 6 jula, 2020
Kategorija: Hotel

Adresa: Srpskih ratnika do 143

Pale

Tel: +387 (0) 57/ 931 – 506

+387 (0) 65/ 675 – 403

email: bogdan.trifunovic@bergkranc.com

web: www.bergkranc.com