Рибник кроз историју

Општина Рибник, као и истоимена ријека Рибник име су добили захваљујући великом богатству рибе. О његовој историји свједочи релативно мало писаних докуманата, који ипак говоре о животу и постојању на овим просторима за вријеме турске владевине.

Из периода аустроугарске владавине потичу многи трагови, као што су остаци ускотрачних пруга по планинама богатим шумама црногорице и бјелогорице, стрме влаке, побијени шипови у ријеци Рибник за сплаварење и отпремање трупаца, и томе слично.

Данас је Рибник добио карактер еколошки чисте и економски самодрживе средине.

У овом подручју поточна пастрмка се спрема на традиционалан начин. Тајна овог рецепта се преноси с кољена на кољено.