Хотел Златна Жита

Адреса: Српских ратника 14

Пале

Тел: +387 (0) 57 226 – 678

+387 (0) 65 518 – 652

web: www.hotelzlatnazita.com

Број звјездица: 3

Број кревета: 22

Број соба: 7

Посједује:

Хотел Златна Жита | Туристичка организација Републике Српске

Хотел Златна Жита

Датум: понедељак, 6 јула, 2020
Категорија: Хотел

Адреса: Српских ратника 14

Пале

Тел: +387 (0) 57 226 – 678

+387 (0) 65 518 – 652

web: www.hotelzlatnazita.com